Fundacja Dzieciom Zdążyć z pomocą

Ola jest podopieczną Fundacji, posiada w niej subkonto, na które można kierować wpłaty. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”:

Bank BPH S.A., 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytułem: 7233 – Guzek Aleksandra Maria – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Adres:

ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
e-mail: fundacja@dzieciom.pl
tel. 22 833 88 88
faks 22 833 31 00

Misją Fundacji Dzieciom jest realizacja ogólnokrajowego Programu „Zdążyć z Pomocą”, który w roku 1998 zainicjował prof. Zbigniew Religa, patron Fundacji. Przewodnia idea to ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych. Fundacja ma ponad 21000 podopiecznych. Nie pobiera prowizji od wpłat darczyńców ani opłat za prowadzenie subkont podopiecznych. Prezesem Zarządu Fundacji jest Stanisław Kowalski, Kawaler Orderu Uśmiechu.